Březen – měsíc jarní rovnodennosti

Jarní rovnodennost

V březnu můžeme prožít magický čas, kdy den je stejně dlouhý, jako noc – jarní rovnodennost. Toto období je nabito zvláštní energií, roste pozitivní vlna sluneční energie, která je hybatelem nového života v přírodě i v nás.

Z astronomického hlediska Slunce při svém zdánlivém ročním pohybu přetíná světový rovník, přechází z jižní polokoule na severní a vstupuje do znamení Berana. V letošním roce jarní rovnodennost nastane 20. března ve 22 hodin a 58 minut. Od této chvíle se noc zkracuje a den prodlužuje, což trvá až do letního slunovratu.

Oslava jarní rovnodennosti se považovala za jeden ze čtyř hlavních svátků v roce a provázel ji několikadenní cyklus svátečních obřadů. Jednalo se významný mezník v životě, kdy končila nadvláda zimy a bylo třeba se s ní důstojně rozloučit, aby mohl přijít nový život, obnovil se jeho koloběh, bylo místo pro vše nové a začínající.

I v dnešní době se mnozí z nás z jara pouštějí do nových věcí, projektů, ale také vztahů. Ve Škole plnění přání věříme, že jarní rovnodennost je ideální příležitost začít se učit něco nového. Využijte energii a přihlaste se na některý z našich kurzů.