Platební a storno podmínky

Platební a storno podmínky pro účast na Kurzu pořádaných Školou,
platné od 1. 5. 2018.  

Rezervace

Pro rezervaci místa na daný Kurz, je třeba vždy uhradit uvedenou cenu předem. Proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je třeba, aby byl s dostatečným předstihem proveden minimální počet rezervací. Kapacita míst je omezena, po překročení této kapacity bude vaše rezervační záloha vrácena, nebo po dohodě s vámi převedena na jiný kurz. 

Způsob platby Záloha musí být uhrazena předem pro rezervaci vašeho místa. Celý účastnický poplatek musí být uhrazen vždy před začátkem Kurzu a je podmínkou vaší účasti na Kurzu. Platbu můžete provést těmito způsoby:

  • online – platební kartou
  • převodem na účet

Veškeré údaje k platbě vám budou zaslány emailem. 

Zrušení účasti před začátkem akce

Cena, kterou platíte pro rezervaci místa, je nevratná a slouží jako záruka pro výdaje spojené s pořádáním Kurzu. Při zrušení účasti na Kurzu ze strany účastníka se uhrazená záloha nevrací, ať jsou důvody k neúčasti jakékoli (více ve Všeobecných obchodních podmínkách). V případě, že sami najdete za sebe náhradu, je možno na ni vaši zálohu převést. Toto neplatí, pokud se vámi uvedená osoba na tento Kurz již předtím sama přihlásila. 

Zrušení účasti během Kurzu

Při přerušení účasti během Kurzu ze strany účastníka se kurzovné nevrací. 

Zrušení kurzu V případě zrušení Kurzu ze strany Školy má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky, příp. částky odpovídající rozsahu zrušení. Částku lze rovněž se souhlasem účastníka převést na jiny, jím vybraný Kurz.