Ochrana osobních údajů

Je nám ctí, že jste zavítali na naše webové stránky a vážíme si Vašeho zájmu. Vzhledem k tomu, že se v dnešní době člověk musí všude registrovat, uvádět svoje osobní údaje, kontakt, mohou být často tyto poskytnuté údaje zneužity. Dáte, nebo nedáte souhlas k zasílání novinek, různých marketingových chytáků, často se i tak nevyhnete nevyžádaným emailům, které se hromadí ve Vaší emailové schránce. 

My těmto nepříjemnostem chceme předejít a poskytnutí Vašich osobních údajů si Vážíme a budeme je využívat výlučně k tomu, k čemu dáte souhlas Vy sami. Dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Objednání zboží a služeb

Pro zpracování vašeho nákupu, zajištění plnění objednaných placených služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami, zpracováváme následující údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu, historie nákupů. Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy. Data o placených objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.

Nabídky zboží a služeb

údaje(jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) jsou používány pro reklamní účely tj. pro informace o produktech z naší nabídky. Tyto údaje využíváme pouze v rozsahu povoleném zákonem (ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o službách informační společnosti) nebo na základě vámi uděleného souhlasu. 

Cookies

pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies.Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníků, k analytickým účelům portálů příp. k zjištění preferencí zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. 

Bezpečnost

Škola plnění přání s.r.o. (dále jen ŠPP) přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Právo na informace

Na požádání vám ŠPP dle platných předpisů písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Na základě Vaší písemné žádosti smažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho registra.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás na office@skolaplneniprani.cz. Jsme Vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naší webovou stránku www.skolaplneniprani.cz, náš webový server standardním způsobem zaznamená IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb. Dále se zaznamenává: 

webová stránka/vyhledávač, z které nás navštívíte, webové stránky, sekce, podsekce, na které u nás kliknete, a také datum a délka návštěvy. 

Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Použití a postoupení osobních údajů

Společnost Škola plnění přání s.r.o. používá Vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci a spolupracující společnosti jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby.  V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Možnost odhlášení

Našim cílem je Vámi poskytnuté údaje použít k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich nových produltech a dalších službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit a my smažeme Vaše osobní údaje z našich databází.