Ochrana osobních údajů

Je nám ctí, že jste zavítali na naše webové stránky a vážíme si Vašeho zájmu. Vzhledem k tomu, že se v dnešní době člověk musí všude registrovat, uvádět svoje osobní údaje, kontakt, mohou být často tyto poskytnuté údaje zneužity. Dáte, nebo nedáte souhlas k zasílání novinek, různých

marketingových chytáků, často se i tak nevyhnete nevyžádaným emailům, které se hromadí ve Vaší emailové schránce. 

My těmto nepříjemnostem chceme předejít a poskytnutí Vašich osobních údajů si Vážíme a budeme je využívat výlučně k tomu, k čemu dáte souhlas Vy sami. Samozřejmostí u nás je zpracovávání Vašich údajů v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Bezpečnost

Škola plnění přání s.r.o. (dále jen ŠPP) přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Právo na informace

Na požádání vám ŠPP dle platných předpisů písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Na základě Vaší písemné žádosti smažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho registra.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás na office@skolaplneniprani.cz. Jsme Vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naší webovou stránku www.skolaplneniprani.cz, náš webový server standardním způsobem zaznamená IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb. Dále se zaznamenává: 

 webová stránka/vyhledávač, z které nás navštívíte,   webové stránky, sekce, podsekce, na které u nás kliknete,   a také datum a délka návštěvy. 

Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Použití a postoupení osobních údajů

Společnost Škola plnění přání s.r.o. používá Vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci a spolupracující společnosti jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Našim cílem je Vámi poskytnuté údaje použít k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich nových kurzech/seminářích a dalších službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit a my smažeme Vaše osobní údaje z našich databází.