Myšlenková mapa – klíč k vašemu seberozvoji

O myšlenkových mapách (zkráceně MM) jste už asi slyšeli a možná jste i vyzkoušeli. K čemu všemu můžeme takovou mapu využít a jak nám pomáhá v seberozvoji? Jednoduše, přivádí nás k našim skutečným přáním a pomáhá nám tvořit život, který si přejeme.

Co je myšlenková mapa

Myšlenková (mentální) mapa je grafické uspořádání klíčových slov a vztahů mezi nimi. Každá myšlenková mapa je doplněna obrázky, aby vynikly vztahy a volné asociace mezi základními tématy. V praxi to vypadá následovně: Napíšeme si hlavní téma a k němu přiřazujeme vše, co nás napadá. Když mapu dokončíme, vidíme, jak náš mozek uvažuje a s čím vším téma propojuje. Mozek totiž velmi nerad myslí lineárně. Raději využívá obě hemisféry a kreativně propojuje myšlenky mezi sebou a doplňuje obrazy. Myšlenková mapa nám pomáhá vidět to, co se děje v našem mozku během uvažování nad pojmy.

Z čeho vychází myšlenková mapa

Využívá princip multiratelálního myšlení. Dost možná tento termín vidíte poprvé, ale používáte ho denně. Náš mozek přijímá informace v určitých trsech, tedy ne vytržené z kontextu, ale v souvislostech. Uveďme si příklad: Je pro něj přirozené naučit se slovíčko v kontextu věty, než seznam za sebou jsoucích slovíček a jejich významů bez praktického příkladu. Jako děti se tak učíme rozumět světu a existovat v něm. Proč tuto schopnost v dospělosti ztrácíme? To by bylo na samostatné téma, ale máme ji v sobě a můžeme ji kdykoliv obnovit.

S čím nám pomůže myšlenková mapa

Myšlenková mapa nám ukazuje, jak mozek přemýšlí a pomáhá nám rozumět tématu, ale i sobě. Právě principem asociací a větvením klíčových slov. To, co máme v hlavě ve formě abstraktních pojmů a obrazů převádí do reálných slov, obrázků a souvislostí. Vidíme je pěkně uspořádané na papíře a můžeme sledovat, co s čím souvisí.

Proč je prospěšné dělat si myšlenkové mapy

Oproti klasickým poznámkám, které píšeme pod sebe, má MM velikou výhodu. Vidíme strukturu našeho uvažování, celé větve slov, jak na sebe navazují a jak jsme k tomu vlastně došli. Máme před sebou „černé na bílém“ (ale lépe na barevném) strukturu našich myšlenek. Z té snadno odvodíme, co je pro nás důležité, s čím si nevíme rady nebo co konkrétního zanedbáváme. Často nás to „trkne“ až na papíře.

Myšlenky prohánějící se v naší hlavě lze potlačit, ale MM nás donutí na chvíli se zastavit a všechny myšlenky pěkně umístit na papír. Při jejich umisťování se necháváme vést naší vnitřní moudrostí, vnitřním hlasem nebo intuicí, chcete-li. Vycházíme ze sebe a z toho, jak to máme my právě teď. Nenecháme se ovlivnit ničím vnějším. Její výpovědní hodnota je velmi vysoká a často nás i překvapí, co se nám objeví.

Jak vytvořit myšlenkovou mapu?

Zvolte si téma (klíčové slovo), které potřebujete promyslet. Může to být dovolená, fyzické zdraví, partnerské téma, téma z pracovní oblasti, hojnost prostě cokoli. Napište ho do středu papíru a postupně připisujte to, co vás napadá, ať je to cokoliv. Vypněte vnitřního cenzora, soudce i celou porotu a pouze tvořte a propojujte.

Tip od nás: doporučujeme větší papír a dát si dostatek času i prostoru. Pokud vás hned nic nenapadne, vytrvejte. Běžný život nás často nutí používat jen levou hemisféru, více analytickou, a postupně si odvykáme používat obě při procesu myšlení.

Naše myšlení, je zároveň i tvůrčí proces. Jsme tvůrci svého života v pravém slova smyslu. Mozek používá analytickou i kreativní část současně a tvoří pro nás to nejlepší řešení. My si můžeme ve formě myšlenkové mapy vytvořit to nejlepší řešení pro nás, a pak ho zrealizovat. Naše skutečná přání tímto procesem vycházejí napovrch a my můžeme tvořit život podle nich.