Síla mandaly

Mandala znamená ve starém indickém obřadním jazyku doslovně kolo nebo energetický kruh. Energetické kruhy měli a mají své místo napříč civilizacemi i náboženstvími po celém světě. Kruh je univerzálním symbolem harmonie, jednoty a rovnováhy. Zatímco naši předkové pomocí nejrůznějších kruhů komunikovali s bohy, v dnešní době se kreslení mandal často používá v tzv. arteterapii. Jejich tvořením totiž nejen relaxujeme, ale hlavně poznáváme sami sebe.

Už mnohé staré národy věděly o síle schované ve středu mandaly a hojně jich využívaly v různých aspektech života. Do povědomí v posledních desetiletích se dostala především díky známému psychologovi Carlu Gustavu Jungovi, který se jim podrobně věnuje ve své knize Mandaly – obrazy z nevědomí. Nejde tedy jen o nějaký náboženský nebo moderní “výmysl”, ale o skutečný pojem, se kterým pracuje současná psychologie.  

V typicky kruhovém obrysu se často objevuje tzv. čtvernost, tedy čtyřikrát opakující se ornament ve tvaru křížů, hvězd, listů, čtverců nebo osmiúhelníku a různých jiných, často organických tvarů. V zásadě však neexistují žádná pravidla, která by upravovala, jaký tvar byste měli ve své mandale použít. Ten má vycházet především z vašeho nitra, protože mandalu tvoříte intuitivně.

Ve své podstatě nezáleží na tom, zda se pustíte do tvoření vlastní mandaly nebo budete posléze meditovat už u hotové mandaly. Hlavním cílem našeho kurzu bude, kromě zvládnutí základů techniky malování, uvědomit si účinky obrazce na vaši psychiku. 

Kreslení pomáhá pochopit sám sebe a přenést na plátno to, co v sobě nosíme na nevědomé úrovni. To je také důvodem, proč pravděpodobně nikdo nevytvoří naprosto totožnou mandalu s tou naší. Mysl každého z nás je naprosto jedinečná a proto jí také bude odpovídat volba tvarů a kombinací barev, které ji vyjádří.

Každé dílo v sobě nese unikátní otisk vašeho aktuálního rozpoložení, energie a celkového naladění. Symboly a barvy nesou vzkazy, které nejlépe pochopíte jen vy sami. V podstatě se dá říct, že zpracováváte své emoce

Během času, který věnujete tvorbě a tedy především sobě se uvolníte a koncentrací na tvorbu zapomínáte na okolní svět a starosti. Relaxujete a vaše tělo zároveň čerpá energii a sílu.

Pravidelný tvar mandaly také funguje jako zklidňující prvek pro naši duši, zároveň ve stavu tvoření můžeme do svého díla vložit energii, kterou potřebujeme a bude na nás působit až bude mandala hotová.

Pokud Vás láká proniknout do svého nitra a objevit, jak je přenesete na plátno právě vy, rozhodně zkuste náš kurz, který vás na cestě objevení vašeho vnitřního já skvěle podpoří.