Rodinné konstelace

workshop

(neurčeno)
Vyprodáno
 • Co Vám workshop přinese:

  • Konstelacemi rozumíme postup, při kterém klient vytváří pomocí dalších osob nebo neživých předmětů obrazy situací, které chce řešit.
  • Konstelacemi lze odkrýt a uvědomit si různé, zdánlivě těžko řešitelné vztahové problémy jak mezi jednotlivci (partneři, manželé, rodiče – děti, vícegenerační vztahy, nadřízený – podřízený), tak i v kolektivech.

  Komu je workshop určen:

  • Kurz je vhodný pro každého, kdo chce více porozumět své osobnosti, poznat své silné i slabé stránky, změnit svůj život k lepšímu a naučit se pracovat s lidmi (jako partner, lektor, psycholog, pedagog, prodejce, poradce či manažer).
  • Klientem může být kdokoli ze skupiny. Ti, jejichž situace se neřeší, si odnášejí významnou zkušenost prožitku. Tato zkušenost vám osvětlí mnohé stránky vlastního života, kterým jste doposud plně neporozuměli.

  Průběh workshopu:

  • Lektor se domluví se skupinou, že budou hovořit jen na vyzvání lektora, případně ve tvořeném obraze říkat to, o co je požádá klient.
  • Klient pro vyjádření své situace používá živé osoby, kterým přiděluje role. Osoby, jež spoluúčinkují v klientově obraze se mohou, podle pokynů klienta pohybovat. Osoby, které klient neumístí do jím ztvárněné situace jsou požádány aby sledovaly svoje pocity, popřípadě, po souhlasu klienta, aby zaujaly takovou pozici, která nebude rušit obraz vytvořený klientem, avšak vyjádří jejich pocity z vytvářeného obrazce.
  • Zpracování prožitého a uvědomění. Ve skupině je samozřejmě škála prožitků přímo úměrná velikosti skupiny. Klient tak od skupiny získává nesrovnatelně více než při individuální práci.
  • Po ukončení každé konstelace je nutné, aby všichni zúčastnění, včetně lektora provedli krátké rituální vystoupení z role – očistu.

  Doplňkové informace k workshopu:

  • Na workshop prosím přijďte s uvolněnou myslí a s tématem, který by, jste rád/a řešil/a.
  • Přineste si prosím sebou něco k pití a pohodlné oblečení.
  • Kurz se uskuteční, pokud se přihlásí minimálně 5 osob.

  Termíny

  Workshop se koná vždy od vždy v neděli od 18:15 do 21:15 hod.

  Volné termíny najdete kliknutím na tlačítko "Zvolit termín" výše.

  Jan Karásek

  Workshopem Vás provede

  Kde se kurz koná

  Studio K3 Karlovo náměstí, Nové Město, Praha 2