Pavel Hlavín

Ruční práce a dovednosti

Pavel vystudoval gymnázium v Příbrami. Svoji praxi začal jako technik výpočetní techniky. Zabýval se montážemi a servisem PC i notebooků, pracoval jako asistent správce sítě. Profesi lektora počítačových kurzů začal vykonávat od roku 2002 a věnuje se jí již 16 let. Realizuje školení pro firmy i širokou veřejnost bez ohledu na věk a úroveň znalostí. V roce 2012 získal akreditaci testera ECDL (mezinárodně uznávaný projekt testování počítačové gramotnosti a kvalifikace).

Ve volném čase se kromě jiného rád věnuje ručním pracím a mezi jeho nejoblíbenější patří košíkářství. Výrobu košíků z pedigu zařadil i do své nabídky kurzů.

Vede tyto kurzy:

Pavlův příběh

K práci lektora jsem se dostal v jednom bývalém zaměstnání. Byl jsem požádán, abych tam vedl počítačové kurzy pro veřejnost. Nikdy předtím mě vůbec nenapadlo, že bych takovou práci v životě dělal, a proto jsem měl ze začátku trochu obavy.

Po prvních kurzech jsem ale získal velmi dobré reference od uchazečů kurzů. Proto mě tato práce začala bavit, a zaměstnavatel mi svěřil kurzy další.

Zanedlouho mi byly svěřeny rekvalifikační kurzy v tomto oboru. Těm jsem se věnoval několik let. V práci mě povzbuzovaly i pochvaly od profesionálních pedagogů, zejména od ředitelky školy.

V roce 2011 jsem byl vzhledem ke změnám v organizaci nucen od tohoto zaměstnavatele odejít. Vůbec jsem neváhal, co mám dále dělat. Založil jsem si živnost a začal jsem se lektorské praxi věnovat soukromě. Začátky rozhodně nebyly lehké, a byly i doby, kdy jsem myslel, že budu muset skončit. Ale jednoduché jsem si to ani nepředstavoval, a proto jsem vytrval.

Postupně jsem začal získávat zakázky, nejdříve se jednalo spíše o individuální kurzy. Potom projevily zájem různé neziskové organizace a spolky. Mezi mé zákazníky se zařadily menší i velké firmy, nyní spolupracuji s několika vzdělávacími agenturami, pro které dělám externího lektora. Také vedu kroužky pro děti. Rovněž jsem se zapojil do prestižního mezinárodně uznávaného projektu ECDL – testování počítačové gramotnosti a kvalifikace, kde mám akreditaci na vedení testování a opravování testů.
Mé kurzy přesáhly hranice mého rodného města, jezdí ke mně lidé z poměrně velké vzdálenosti, a sám jezdím vyučovat do Prahy.

Učím nejen lidi s různým stupněm znalostí, ale i různého věku. Mezi absolventy patří pětileté děti i senioři téměř devadesátiletí.

V minulosti jsem pracoval také jako servisní technik, ale zaujala mě především práce s lidmi, ne se stroji. Svoji práci dělám rád, a snad proto se mi daří. Není frází, že práci lektora považuji nejen za své povolání. Nejvíce mě vždy potěší, když se dozvím, že můj kurz byl uchazeči prospěšný, když mi napíše, že díky mě uspěl ve výběrovém řízení o zaměstnání.

Mezi mé nejoblíbenější činnosti, ve kterých nacházím odpočinek a klid, patří košíkářství. Odpoutám se při tom od každodenních starostí, zbavuji se stresu, nabírám energii. Tato překrásná záliba mi poskytuje relaxaci, a navíc výsledkem tvoření je hezký i užitečný výrobek.

S touto překrásnou zálibou bych chtěl seznámit i ostatní. Proto jsem se rozhodl zařadit výrobu košíků z pedigu do nabídky svých kurzů.