Miroslav Procházka

Osobní rozvoj - vnitřní dítě

Miroslav Procházka je lektor, který svojí lektorskou praxi zahájil v roce 2015. Absolvoval mnoho kurzů a seminářů v oblasti osobního rozvoje. Sám již realizoval několik úspěšných projektů, kurzů a seminářů na metodu RUNA. Je to unikátní metoda, kterou vytvořil Miroslav z osvědčených postupů a jak říká, tato metoda je rychlá, účinná a pozitivní výsledky jsou trvalé. Rychlé. Účinné. Navždy.

A co by o sobě Miroslav řekl?

Jsem ten, kdo nezapomněl, co prožil. Ten, kdo našel pokoru a neztratil víru, že sny se stávají skutečností.

Vede tyto kurzy:

Příběh Miroslava

Narodil jsem se v padesátých letech, kdy se o poruchách učení a chování nic nevědělo. I když jsem byl hodnocen jako nadprůměrně inteligentní, můj hendikep mě vylučovalo z kolektivu těch, kteří se uměli přizpůsobit. Výsledkem bylo velmi nízké sebehodnocení.
Najít v životě uplatnění nebylo pro mě jednoduché. Hledání vlastní sebehodnoty mě zavedlo k alternativní psychologii. Mnoho jsem přečetl, absolvoval jsem různé kurzy a zjistil jsem, že máme schopnost napojit se na ty, kteří měli vliv na formování naší osobnosti, rodiče, učitele, přátele i nepřátele atd… 
Začal jsem tuto schopnost používat k porozumění toho, proč jsem takový, jaký jsem a začal jsem vnímat vlastní hodnotu. Díky tomu co jsem zažil, čím jsem v životě prošel a co jsem se naučil jsem nalezl sebeuplatnění.

Z osvědčených postupů jsem vytvořil vlastní metodu, která již pomohla mnoha lidem, kteří měli problémy v životě, ve vztazích, ze sebe hodnotou a sebeuplatněním. 
Tato metoda je rychlá, účinná a pozitivní výsledky jsou trvalé. Rychlé. Účinné. Navždy.

Nazval jsem tuto metodu RUNA.
Metoda RUNA pracuje s neurolingvistickými postupy, používá napojení na Vnitřní dítě a Vnitřní Já. Umožňuje napojení na jakoukoli bytost, která nám může pomoci porozumět sami sobě i těm, na kterých nám záleží. Můžeme se napojit i na ty, kdo již opustili tento svět a vyřešit si problémy, které vnikly za jejich života, a neměli jsme již čas si vše vysvětlit. Není to spiritismus. Je to emoční napojení. 
Dlouho jsem sbíral zkušenosti, ověřoval si možnosti této metody a hodnotil zpětné vazby od klientů. Dnes mohu tvrdit, že tato metoda je unikátní a její výsledky to potvrzují.

Pochopil jsem, proč jsem prožil to, co jsem prožil. Že zkušenost a poznání, ke kterému jsem došel, je dar, který mám předávat dál.