Lucie Raková

Pěvecká terapie

Lucie je lektorka, která se zaměřuje na vyjádření emocí a jejich průchod prostřednictvím zpěvu. Patnáct let se věnuje zpěvu romských písní, vystudovala Dějiny umění na Filosofické fakultě v Praze a za posledních pár let absolvovala mnoho pěveckých workshopů Idy Kelarové, u které působila několik let v projektu APSORA, což je mezinárodní profesionální sbor. Své dosažené zkušenosti nyní shrnuje do terapeutického spontánního zpěvu a emočního zpěvu.

Vede tyto kurzy:

Luciin příběh

Jsem maminka dvou dcer, rodilá Pražačka a mým druhým domovem je Šumava. Trávím zde všechny své volné dny, jelikož příroda je pro mě zdrojem harmonie a radosti, kde nabírám pozitivní energie, sílu a zároveň skvělé prostředí, které mně neskutečně dokáže inspirovat nejen pro můj osobní, ale i profesní rozvoj.

Už v mládí jsem tíhla k dějinám a k umění. Vystudovala jsem Dějiny umění na Filosofické fakultě v Praze. Posledních patnáct let se věnuji zpěvu romských písní.

Absolvovala jsem mnoho pěveckých workshopů skvělé Idy Kelarové, u které jsem působila několik let v projektu APSORA, což je mezinárodní profesionální sbor amatérských zpěváků. Je jediným sborem, který má na repertoáru původní romskou tvorbu. Je to úžasné společenství lidí, kterým není lhostejný dnešní svět a věří, že děti jsou naší budoucností.

Kromě těchto primárních aktivit se účastním i workshopů psychotroničky Zoji Hricové a Ing. Pavla Kozáka, jejichž práce a poselství, které předávají dál, je o snaze ovlivnit blokaci tzv. příčiny na neviditelné rovině jedince, a to té duševní.

Mám ráda život a snažím se ho žít aktivně, proto mám spoustu aktivit, z nichž bych ještě zdůraznila šamanské bubnování.

Držím se toho, že by se člověk měl pořád posouvat dál, a to je také důvodem toho, že jsem mnoholetou studentkou Institutu alternativního vzdělávání Milana Calábka - MANDALA.

Své zkušenosti nyní shrnuji do projektu terapeutického spontánního zpěvu – Workshopu emočního zpěvu.

Těším se na Vás!