Daniel Matoušů

Osobní rozvoj - Energie v nás

Daniel Matoušů užívá své jasnozřivé schopnosti ve své profesi, kterou tvoří kromě jiného poradenství, cvičení DAM, výuka i semináře.

Ve své praxi se věnuje klientům, kteří hledají směr v životě soukromém i v profesi.

Dokáže rozpoznat, kterou cestou zrovna kráčíme a zda je nastoupená cesta tou pravou jíž je nám dáno jít.

Vede tyto kurzy:

Příběh Daniela

Od narození jsem provázen bytostmi, které jsou mi přidělovány a pochází z různých částí vesmíru i časů.

Díky svým průvodcům jsem obnovil své síly i osobnost a dokázal jsem nalézt a uvést do praxe své poslání.

Přednáším nejen na festivalech.

Ve své praxi se věnuji klientům, kteří hledají směr v životě a nebo profesi v soukromém životě.