S E B E L Á S K A není S O B E C K O S T

Určitě jste to už slyšeli mnohokrát, že kdo se má moc rád, je považován za sobce. Napadlo vás ale někdy, že to nemusí být pravda? Sebeláska je podle nás hlavním klíčem ke šťastnému a spokojenému životu. Pokud nebudete mít rádi sebe, jak vás má mít rád váš přítel, manžel nebo vaše okolí? Když nedokážete mít rádi sami sebe, nemůžete dát ostatním to, co nemáte.

Každý z nás by měl znát svoji hodnotu a měl by se o sebe starat s láskou a s respektem. To, jak nás vychovávali naši rodiče, jak se máme chovat k ostatním, proč bychom se tak neměli chovat k sobě? Spousta lidí na sebe zapomíná. Dávají přednost svému okolí, snaží se uspokojit přání ostatních, své rodiny nebo dětí. Určitě je správné myslet na druhé, ale nesmíme přestat myslet ani sami na sebe. Proč?

Sebeláska je často branná jako tabu. Ale u nás ve Škole plnění přání se snažíme lidem ukázat, že správná sebeláska dokáže zázraky. Sebeláska je vlastně láska bezpodmínečná, bez ohledu na to, kdo jsme nebo co děláme. Vždy se máme milovat a přijímat se stejnou silou. Jde hlavně o vztah k sobě a jak moc se dokážeme přijmout. Znamená to také mít respekt ke svému vlastnímu já, svému tělu, vlastnímu blahu nebo i štěstí. Každý člověk by se měl starat i o své potřeby, a ne se pouze obětovat ve prospěch ostatních! Sebeláska je i o tom, že se přijímáme se svými chybami, slabinami a nedostatky, a hlavně si umíme odpustit.

V první řadě je důležité uvědomit si, že ten nejdůležitější vztah je ten, který máme k sobě samým. Tento vztah určuje další vztahy v našich životech, jak kvalitní jsou a budou.  Zároveň sebeláska ovlivňuje i to, jak nás vnímá právě naše okolí, partneři nebo děti. Přestaňme se tedy bát a začněme se mít rádi takoví, jací jsme! A jak na to?

  1. Přijměte své tělo a mysl i se svými nedostatky. Jste jedineční, originální a krásní! Nestyďte se za to, jací jste. Každý den se proto pochvalte a přijímejte lichotky s úsměvem.
  2. Začněte relaxovat a spojte se se svojí vlastní duší, svým vnitřním dítětem a začněte se poslouchat. Ne, není to žádné klišé. To, jak se cítíte, je přeci důležité a nesmíte se za to stydět.
  3. Respektujte ostatní, respektujte přírodu a zvířata. Respektujte svět. Vše je propojené.
  4. Odpusťte si. Každý máme minulost. A ať už je jakákoli, nemusíte v ní žít. Vraťte se ve své mysli a odpusťte sobě i ostatním. Přijměte je takové, jací jsou. Pomůže vám v tom meditace, anebo říct nahlas to, co v sobě již dlouho dusíte. Pusťte to ven, jakkoliv.
  5. Rozvíjejte své vlastní já. Dělejte to, co vás baví a co vám dělá radost. Budete se za to mít rádi! A pokud nevíte, co vás učiní šťastným, zastavte se a zamyslete se. Určitě na to přijdete!
  6. Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se chovali k vám.

Sebeláska se nás dotýká ve všech aspektech našeho života. Ovlivňuje nejen naše vztahy, ale i naše sebevědomí, umění být sami sebou nebo naše fyzické a psychické zdraví. Přestaňme se tedy bát mít se rádi! Každý člověk je jedinečná bytost a zaslouží si sebelásku. A to i vy.

Autor textu: Tereza Říhová